ΔΕΥΤΕΡΑ

5.00-6.00   PRE-PRIMARY

5.30-6.30   GRADE 3

6.00-7.30   ADVANCED 1

6.30-7.30   GRADE 2

7.30-8.30   GRADE 4

8.00-9.00   ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΤΡΙΤΗ

9.30-10.30  ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ (ΚΥΡΙΕΣ)

5.00-5.30    BABIES

5.30-6.30   PRIMARY R.A.D.

5.30-6.30   GRADE 1  R.A.D.

5.30-7.00   ADVANCED FOUNDATION R.A.D.

6.30-7.30   I.S.T.D.  GRADE 1

ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-6.00   PRE-PRIMARY

5.30-6.30   GRADE 3

6.00-7.30   ADVANCED 1

6.30-7.30   GRADE 2

7.30-8.30   GRADE 4

7.30-9.00   INTERMEDIATE FOUNDATION R.A.D.

ΔΕΥΤΕΡΑ

5.00-6.00   PRE-PRIMARY

5.30-6.30   GRADE 3

6.00-7.30   ADVANCED 1

6.30-7.30   GRADE 2

7.30-8.30   GRADE 4

8.00-9.00   ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Advertising

Advertising

ΤΡΙΤΗ

9.30-10.30  ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ (ΚΥΡΙΕΣ)

5.00-5.30    BABIES

5.30-6.30   PRIMARY R.A.D.

5.30-6.30   GRADE 1  R.A.D.

5.30-7.00   ADVANCED FOUNDATION R.A.D.

6.30-7.30   I.S.T.D.  GRADE 1

Advertising

Advertising

ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-6.00   PRE-PRIMARY

5.30-6.30   GRADE 3

6.00-7.30   ADVANCED 1

6.30-7.30   GRADE 2

7.30-8.30   GRADE 4

7.30-9.00   INTERMEDIATE FOUNDATION R.A.D.

Advertising

Advertising

9.15-10.15  COMMERCIAL HIP HOP